Κραμμύδια Μεσσηνίας: Το χωριό που μπήκε στο Βιβλίο Ρεκόρ

Το μικρό χωριό των Κρεμμυδίων, που βρίσκεται στη Μεσσηνία, έχει καταφέρει να σημειώσει μια εντυπωσιακή είσοδο στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Παρά το γεγονός ότι η κύρια απασχόληση των κατοίκων του ήταν η γεωργία, αυτό δεν τους εμπόδισε να επενδύσουν στην εκπαίδευση.

Το 2000, τα Κρεμμύδια καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως το χωριό με το υψηλότερο ποσοστό πτυχιούχων επιστημόνων στον συνολικό τους πληθυσμό.

Σύμφωνα με την αναφορά που υπάρχει στο Βιβλίο Γκίνες, το ποσοστό των επιστημόνων στη σχέση προς τον συνολικό πληθυσμό της κοινότητας ανερχόταν στο 30%, δηλαδή περίπου ένας στους τρεις κατοίκους είχε πτυχίο σε επιστημονικό πεδίο.

Ωστόσο, με τη μείωση του πληθυσμού, τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Το μοναδικό δημοτικό σχολείο του χωριού, στο οποίο σπούδασαν πολλοί από αυτούς τους επιστήμονες, έχει κλείσει λόγω έλλειψης μαθητών.